En Valborgskväll i Karlskrona kommun, händer det som inte får hända. En liten flicka blir mördad, slagen till döds med en brödkavel. Flickan hade skickats till släkten i Sverige från ett otryggt Gaza. Släktingarna står nu åtalade för mordet. 

 

Nu pågår prövningen i tingsrätten av den brottsliga gärningen. Men vem som bar skulden i kommunen, avgjordes långt tidigare, fort och fel.

 

 

 

 

 Det började då med att en handläggare på socialtjänsten stängdes av. Polisen hade skickat ett fax med ett PM om misstänkta missförhållanden kring flickan, som legat i posthögen hos en handläggare mer än en vecka, och hittades dagen efter mordet.

 

 Även polisen som skickat faxet utreddes för tjänstefel där det skulle klarläggas om han gjort allt han skulle baserat på vad han då visste.

 

 Rektorn blev avstängd på en presskonferens två veckor efteråt. Efter en genomgång av vad som hänt i ärendet framkom att rektorn underlåtit att göra en orosanmälan till socialtjänsten. ”Rektorn står ansvarig”, heter det från förvaltningschefen.

 

 Midsommarafton som kommer, voltar han med sin bil och ligger sedan dess i koma, knäckt av att bli offentligt uthängd, enligt hustrun som senare under november tar bladet från munnen. Till den tidigare tragedin lades nu en ytterligare; en rektor, make och pappa i koma.

 

 Förhoppningsvis mår handläggaren på socialtjänsten och polisen bättre. Men om det vet vi inte något, vad jag kunnat se av rapporteringen.

 

 Senare tvärvänder kommunen och ber om ursäkt och enskilda politiker börjar tala om skadestånd när det gäller hur man pekat ut rektorn och vad det lett till. Det visar sig också att avstängningen skett utan överläggning innan med rektorns fack och att rektorn följt de anvisningar som gällde innan mordet. Strax efter mordet ändrades anvisningarna.

 

 Bråttom, bråttom, och fort blir fel. Det finns inte ens en mördare fälld, men rektorn fälldes mindre än två veckor efter mordet.

 

 Att säga att ”rektorn står ansvarig” väcker funderingar. För vad står rektor ansvarig? Han har inte gjort en orosanmälan, men han har talat med socialtjänsten om ett barn och skulle det vara så att mordet hindrats om han också utöver sitt samtal, skickat en orosanmälan?

 

 För det första vet vi att en orosanmälan till socialtjänsten innebär att man inom en månad skall ta ställning till om man skall göra en utredning, och om man bestämmer sig för att utreda, skall den ske inom fyra månader. Ungefär en vecka innan, skickades ett fax från polisen. Faxet skickades vidare till en handläggare som hade ett ärende öppet på flickan. Anledningen till att det var öppet, var att handläggaren inte hunnit avsluta det, hon låg efter med sin administration. Hon hade heller ingen anledning att tro att hennes posthög innehöll akuta ärenden. ”Anmälan” från polisen var formulerat som ett PM om misstänkta missförhållanden.

 

 Rektorn hade samtalat med en stressad handläggare då han skulle kolla upp med socialtjänsten om han skulle gå vidare med en anmälan. I de gällande instruktionerna i ”handboken” gällde att om en elev nämndes med namn i samtal med socialtjänsten så var det att tolka som en anmälan. Även om något annat gällt kan man säga att om man samtalar med en företrädare för socialtjänsten och börjar berätta om fakta till grund för en anmälan så blir det ju i samtalet kända fakta inom den andra myndigheten. En handläggare gör ju då så att man upprättar en anmälan oavsett.

 

 Den anmälningsskyldighet som gäller enligt socialtjänsten gäller all personal. Det finns ingen bestämmelse om att det bara är rektorn inom en skola. Den gäller även läraren direkt. Man kan alltså inte säga att det är rektorn som bär ansvar om lagen ålägger en skyldighet som gäller för alla i verksamheten.

 

 Annars låter det ju som så att ”visserligen visste vi, men det gjordes aldrig en formell anmälan, så då visste vi inte”. Sen kan det vara så att rektorn inte varit tydlig med vad man visste inom skolan. Att det kunnat finnas mer man visste.

 

 Men vad som var känt inom skolan var i fråga om våld, ett blåmärke. Ifråga om missförhållanden i övrigt omfattande frånvaro och en allmän missär i deras lägenhet och att hon hade snattat, ev. för att hon var hungrig. Men ingenstans står att läsa att hon befanns i en hotfull situation, så att man hade kunnat bedöma att hon svävade i livsfara.

 

 Det är därför inte möjligt för någon att konstatera ens i efterhand att en formell anmälan från rektorn, hade förändrag någonting. Det krävs ganska mycket mer för omhändertagande av barn. Risken vore snarare att det kunnat bli i generell mening ett motsatt reportage i massmedia utan det facit vi har. ”Barn omhändertogs på skolans uppgifter utan saklig grund, vårdnadshavaren rättslös invandrare…”

 

 Men vad man framför allt funderar över i all denna tragik, är varför det var så bråttom att hänga ut handläggaren, rektorn eller polisen.

 

 Varför hade man inte kunnat göra som rättssystemet alltid gjort. Man gör en utredning. Utredningen skall vara så genomförd om man avser att lägga skulden på någon, att den måste innehålla tydliga bevis för det man påstår. Skuld och skam och alla känslor som är förknippade därmed, sorteras tydligt bort för att fakta ensamt skall tala sitt tydliga språk. Man skall vidare hellre fria än fälla om det inte finns tillräckliga bevis. Att inte vara perfekt i sin tjänsteutövning är inte ett brott, men kan i vissa fall leda till en lägre löneutveckling eller i längden att man inte får behålla sitt jobb, men inte att man lastas för ett mord någon annan begått.

 

 Med ett sådant förhållningssätt hade man kunnat hålla ut åtminstone ett halvår i avvaktan på ett resultat och då när känslorna lagt sig, kunnat säkra ett kvalitativt bättre agerande för framtiden och återkomma om någon skulle lastas för det som inträffat på ett mer professionellt sätt.

 

 Nu blev det inte så.

 

 Det verkar det snarare så att det blir en fortsättning inom Karlskrona kommun med att andra nu skall lastas för det som hände rektorn, som lastades för det som hände flickan. Råttan på repet, repet på..

 

 Det är nu tre personer som är i fokus på senare inlägg i debattforum på kommunens hemsida. Förvaltningschefen uppmanas att säga upp sig och flytta från kommunen. I fokus är kommundirektören och det kommunalråd som visserligen senare begärt extern utredning, men som på den omtalade presskonferensen uttalat att det var viktigt att gå ut med rektorns ansvar så tidigt.

 

 http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Lagga-all-skuld-pa-rektor---sa-fegt/

 

 Av historien lär vi oss att vi inte lär oss något av historien.  Den externutredning som skall göras är på långa vägar inte färdig. Detta kanske visar sig att det också handlar om en kultur att utse syndabockar, en” råttan-på-repet-kultur”.

 

 Hur många parallella ärenden finns i rikets övriga kommuner där huvudpersonerna ännu inte mördats eller försökt ta sina liv, men där alla fakta i övrigt är som genom ett karbonpapper?