Utbildning, handledning och uppdrag

Kompetensutveckling, utbildningar och föreläsningar, utredningar m.m.

  • · Utbildning/handledning för lärare och arbetslag i teman kring klassrumsledarskap
  • · Utbildning/handledning för skolledare
  • · Utredningar och andra uppdrag